54.

از خیلی خیلی پیش‌تر‌ها (سابقه‌ش اینجا هست) نوشتن پناه‌م بوده، فرارم بوده، آرامشم بوده. هیچ‌وقت نه ادعای خوب نوشتن داشتم، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
6 پست
دی 91
1 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
4 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
آبان 88
2 پست
شهریور 88
3 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
5 پست
دی 87
4 پست
آذر 87
5 پست
آبان 87
3 پست
بهمن 86
1 پست
بهمن 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
4 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
6 پست
بهمن 84
4 پست
شهریور 84
3 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
4 پست
اسفند 83
4 پست
بهمن 83
4 پست
دی 83
3 پست
آذر 83
4 پست
آبان 83
4 پست
مهر 83
4 پست
شهریور 83
9 پست
مرداد 83
11 پست
تیر 83
5 پست