58.

1."ترکم مکن" صدایت اینجا، در این حجم متحرک سفید پخش می‌شود. بی‌قراری می‌کنم. "..تو ملکه آن باش" من تمام این داشته‌های کوچکم را زندگی می‌کنم. "بگذار سایه‌ی سایه‌ت باشم" حالا باید دانش‌آموز خوبی باشم، حفظیاتم را مرور کنم.

2. من شاید در مهار کردن غم‌هایم ماهر باشم. ولی ترس‌هایم را نمی‌توانم رام کنند. سرکشند. گاهی آنقدر بزرگ می‌شوند که دلم می‌خواهد فرار کنم، اما پناهی نیست.

/ 0 نظر / 9 بازدید