56.

1. پناه می‌برم از شر ِ شلوغی‌ها و هم‌همه‌ها به اینجا. درست مثل آغوش ِ تو. پناه می‌برم به آغوشت از شر ِ تمام زشتی‌ها، بدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها. زندگی باید موزیک متن داشته باشد. باید بوی خوش داشته باشد، در کنار همه زشتی‌هایش.

 

2. مواظب رویاها و آرزوهایم باید باشم. بسیار سرکشند، از دستانت فرار می‌کنند. باید همیشه مواظبشان باشم. اصلن بهتر است که بنویسم‌شان.

 

3. خوب است، حداقل بعد از یک سال آمدم، دستی به سر و رویش کشیدم، چراغش را روشن کردم..

/ 0 نظر / 16 بازدید